Quiz Mjukvara

Quiz Mjukvara

Question Writer är ett quiz-program som låter dig göra dina egna HTML5 quiz. Det är enkelt att använda – till och med en nybörjare kan skapa högkvalitativa quiz på några minuter.

One-Click Online Publishing

Publicera ditt quiz på internet med ett enkelt klick. Du får ett email för varje quiz-försök och kan se rapporter online med alla användare och resultat. Du kan till och med bryta ner rapporten mellan frågor och svar för att se var dina studenter har problem.

Interaktiv Feedback

De som tar quizen får en rapport omedelbart efteråt. Den visar poäng i procent och meddelanden för godkänt/underkänt och kan skrivas ut som ett certifikat. Detaljerad fråge-feedback ges också till den som gör quizzet så att man kan se hur väl man svarade på varje fråga.

20 Templates

Välj från 20 HTML5 quiz templates för att ge ditt quiz för dina frågor eller innehåll. Du kan också använda dina egengjorda bakgrunder.

Del av poäng

Del av poäng-frågor ger en viss poäng där deltagaren delvis vet svaret på frågan. Använd ditt eget poängschema för att uppmuntra eller förhindra gissning.

Award Winning

Brandon Hall Gold Award

Användarvänligt Gränsnitt

Användarvänligt Interface

Använd quizzen var som helst

Lägg ut dina quiz online, på en CD-skiva, på ditt Skrivbord eller på dina interaktiva whiteboard. Använd dem för ditt inlärningssystem med SCORM-support.

Matematik och Kemi

Denna upplaga stödjer Unicode, så att du kan lägga till utländska tecken och matematiska och vetenskapliga symboler. Alla etiketter och feedback-meddelanden kan ändras för att anpassa quizzet till ditt språk eller till en viss målgrupp.

Multimedia-frågor

Lägg till animationer och bilder för att göra ditt quiz mer spännande och engagerande. Använd bildzoomfunktionen eller visa dem som små inbäddade bilder. Det finns också stöd för Flash-animationer så att du kan inkludera rörlig bild och ljud.

Slumpa Frågor

Använd slumpade val och ordningar av frågor för att göra quizzet annorlunda varje gång. Du kan även slumpa hur frågorna presenteras varje gång. Använd en frågepool så att olika frågor väljs varje gång.

Other Languages

English – Quiz Software

French – Logiciel de Quizz

German – Quiz Erstellen

Italian – Quiz Programma

Korean – 퀴즈 소프트웨어

Portuguese – Software de Trivia

Spanish – Software para Cuestionarios

Swedish – Quiz Mjukvara